Arbeidsområder

Rådgivning innen vann og avløp.

Teknologiutvikling, forskning og innovasjon innen infrastruktur.